Llibres

Revisió tècnica. Elaboració escrita de la Historia de la Ceràmica Española i Ceràmica actual al llibre “Curso Completo de Cerámica”
Editorial de Vecchi.

Multiples publicacións revistes i diaris